Hooping pro lektory, díl 1. / Živnostenský list

Dnes mám článek pro ty z vás, kdo uvažujete nad oficiálním vedením lekcí hoopingu. 
Zaměřím se v něm na otázky ohledně zákonných požadavků na vedení lekcí. 
Článek je psaný z mých zkušeností, pokud se budete chtít do lektorování vrhnout, odporučuji prověřit si aktuální informace na živnostenském úřadě. 
 


1) Potřebuji k výuce hoopingu živnostenský list? 
Ano, pokud chcete hooping učit na sebe, potřebujete živnostenský list.
Jedná se o živnost vázanou s názvem Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti.  Živnost vázaná znamená, že pro její získání musíte mít vhodnou kvalifikaci. Tou je buď to dosažené odborné vzdělání ( vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport), aboslovávní rekvalifikačního kurzu nebo absolvování zkoušky z profesní kvalifikace. Jestli se nemýlím, tak v současné době by všechny rekvalifikační kurzy měli končit absolvováním zkoušky z profesní kvalifikace.Více o tomto tématu najdete na webu www.narodnikvalifikace.cz.

2) Existuje kurz pro lektory hoopingu, na základě jehož absolvování získám živnostenský list? 
Ne, neexistuje. Hooping nemá žádný oficiální kurz, na základě kterého byste získali živnostenský list. Podle svého zaěření si ale můžete vybrat kurz, který se vám bude líbit. Co vím, tak si lidi hodně chválí rekvalifikační kurzod Centra tance Lektor tance - https://www.lektorskaakademie.cz/lektor-tance. Můžete se ale rekvalifikovat i třeba jako osobní trenér nebo jako lektor skupinových lekcí (aerobní, body and mind a podobně). 
⭗ 

3) Nechci řešit živnost. Můžu učit i tak? 
Ano, pokud si najdete například fitness centrum, nebo jinou organizaci, kde budete pracovat napřílad na DPP, nemusíte mít živnost. Ale pozor, ze zákona musíte mít odbornou kvalifikaci. to zanmená buď to vystudovanou vysokou/vyšší odbornou školu nebo rekvalifikační kurz. Navíc ve většině sportovních zařízení po vás budou spíše požadovat práci na živnost. Ale je to na domluvě. 
Konkrétně pokud byste třeba chtěli vést kroužek v DDM, nemusíte mít živnostenský list, ale potřebujete mít pedagogické vzdělání, nebo alespoň absolvovaný kurz Pedagogika pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.

4) Kde se naučím hooping učit?
V České republice hooping nemá žádný oficiální kurz pro lektory, který by bylo nutné absolvovat a na jehož základě byste dostali živnostenský list. Takže z pohledu zákona vám stačí asi jakýkoli rekvalifikační kurz, který vás opravňuje k poskytování tělovýchovných služeb. 
Nicméně já doporučuji nějakým odborným kurzem zaměřeným na výuku hoopingu si projít. 
Hodně lidem to třeba přijde zbytečné, ale já si myslím, že je rozdíl něco sám umět a umět to učit.  
Více o kurzech hoopingu pro lektory vám napíši v dalším článku.

5) Jakou kvalifikaci mám já? 

Absolvované odborné kurzy:
Certifikované kurzy Hoopdance 1 a Hoopdance 2 (Hoopnotica)
Rekvalifikační kurz Instruktor body and mind (Wellness.cz)
Seminář Zdravá záda (Face Czech Academy)
Seminář Bosu core (Face Czech Academy)
Kurz Metodika stepu 
Odborný kurz Pedagogika pro pedagogy volného času (DDM)
Australský program Hoop Love Coach
   Semináře hoopingu se zahraničními lektory: 
Jacqui Becker (Hoopnotica Master Trainer)
Babz Robinson
Buket Rin 
Deanne Love (online kurzy)

Formální vzdělání:
Vyšší odborná škola sociálně právní (obor sociální práce)
Bakalářský obor Poradenství v odborném vzdělávání
Magisterský obor Andragogika

Na příště pro vás chystám informace o kurzech hoopingu pro lekotry a poté se zaměříme na to, co vše je dobré si promyslet, než se vrhnete do výuky :) 
Pokud by vás zajímaly další otázky, dejte vědět!

Professional Blog Designs by pipdig